Nasze centrum językowe powstało w wyniku rodzącej się na rynku potrzeby nauki języka obcego w sposób kreatywny i angażujący, jednocześnie z zaoszczędzeniem czasu i pieniędzy na dojazdy do siedziby szkoły językowej.

STAŁY KONTAKT

Pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi kursantami lub ich rodzicami. Każdy uczestnik kursu jest cotygodniowo informowany o omawianym aktualnie materiale. Dodatkowo zapewniamy regularną możliwość konsultacji.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO UCZNIAINDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO UCZNIA

Każde dziecko inaczej przyswaja język obcy, wynika to m. in. z cech osobowości, predyspozycji językowych. Przez liczne gry, zabawy oraz sytuacje komunikacyjne zachęcamy, ale nie zmuszamy do mówienia i uczestnictwa w danej zabawie. Dbamy o to by każde dziecko czuło się komfortowo i bezpiecznie. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi ze strony rodziców/ opiekunów.

ELASTYCZNOŚĆ

Dopasowujemy zajęcia do planu lekcji lub harmonogramu dnia naszych kursantów.

PROFESJONALNA KADRA

Naszą pasją jest nauczanie i miłość do języków obcych i to właśnie chcemy zaszczepić w naszych młodszych i starszych Kursantach:)

ZAJĘCIA I PROJEKTY KULTUROWEZAJĘCIA I PROJEKTY KULTUROWE

Obcy język to nie tylko narzędzie komunikacji, ale także ważny element kultury osób, które się nim posługują. Z tego powodu organizujemy specjalne zajęcia kulturowe, podczas których dzieci mają okazję dowiedzieć się skąd się wzięło Halloween? Jak obchodzi się Święta Bożego Narodzenia Wielkiej Brytanii czy co to jest święto Dziękczynienia.

WIELOPOZIOMOWOŚĆ

Zapewniamy ciągły rozwój, płynne przejścia na kolejne poziomy oraz kontynuację procesu nauczania.

REGULARNA EWALUACJA UMIEJĘTNOŚCI

Co semestr sporządzamy ewaluację umiejętności naszych kursantów, w której zawarte są wszystkie informacje na temat omówionych zagadnień, stopnia opanowania materiału oraz wskazówki na temat obszarów, które wymagają dalszej pracy.

NAUKA PRZEZ ZABAWĘNAUKA PRZEZ ZABAWĘ

Naszym celem jest przekazanie kursantom wiedzy i umiejętności w sposób jak najatrakcyjniejszy, dostosowany do ich potrzeb i zainteresowań. Chcemy aby zajęcia z języka obcego, nie były kolejną lekcją, lecz zabawą. Wiemy, że efektywna nauka to nauka w radosnej atmosferze. Dziecko przyswaja wiedzę tylko wtedy, gdy dobrze się bawi i czuje się bezpiecznie.